Info om Brukerregistrering:
Fyll ut alle opplysninger under og trykk registrer.
Husk å fylle ut fullt navn (Fornavn, mellomnavn og etternavn) under "Navn" i registreringsskjemaet.
Registreringer uten fullt navn er ikke garantert å bli aktivert av administrator.
Husk å fylle ut en gyldig e-post adresse
som du også har tilgang til i forbindelse med registreringen.
Du vil deretter motta en link på oppgitte e-post adresse som du må bruke for å verifisere kontoen.
Deretter vil det gå en beskjed til Administrator som må godkjenne kontoen.
Når Administrator har godkjent kontoen så vil du motta en e-post og kontoen er klar til bruk.

Spørsmål rundt registreringen kan rette til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Betingelser:
Brukernavn og Passord er personlig og skal ikke deles med andre.
Bilder fra webkameraet skal heller ikke deles offentlig dersom dette er støtende eller på andre
måter kan være til skade for andre personer.
Det er ikke tillatt å skrive nedvergende eller bruke støtende ord om andre på siden.

Mislighold av disse betingelsene kan medføre utestenging fra siden.